BANNER 3 - kursevi
index.php?opcija=2&t=11


strana: 62 : 30.8.2016. :

TROVANJE ETIL I METIL ALKOHOLOM ETHYL AND METHYL ALCOHOL POISONING
Autor: Sava Gavrilovic / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI