Jesenji dani resuscitacije
U oktobru 2020 Evropski resuscitacioni savet će promovisati, a u saradnji sa sličnim kontinentalnim organizacijama PREPORUKE 2020. Ove godine kao i 2015 kada su donošene nove preporuke, Resuscitacioni savet srbije će istog dana kada u celom svetu, organizovati promotivni stručni sastanak, sa temom - Novine u preporukama za zbrinjavanje životno ugroženog pacijenta - 2020. simpozijumercpreporuke2020.comSvi polaznici skupa tom prilikom dobiće sažetak novih Preporuka na srpskom jeziku i objašnjenje promena od autora i saradnika na sačinjavanju novih Preporuka.

Dovidjenja u Subotici - Okrobra 2020

simpozijumercpreporuke2020.com


strana: 85 : 0.0.0. :

KADA PRESTATI SA REANIMACIJOM
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja Subotica
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI