ETIČKI PRINCIPI REANIMACIJE TRUDNICA
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja SuboticaOpis: RAD IZLAGAN NA SESTOM KONGRESU URGENTNE MEDICINE 2009 GODINE
Sazetak: UVOD:Cardiac arrest ili iznenadni srčani zastoj je vodeći uzrok smrti u Evropi,koji pogađa oko 700.000 osoba godišnje.Optimalni postupak kod srčanog zastoja je trenutni i neodložni početak kardiopulmocerebralne reanimacije(CPCR).Uspešna reanimacija nastavlja čovekov život,dok s druge strane reanimacija nekada samo produžava patnju i proces umiranja.Proces oživljavanja neuspešan je u 70-95% slučajeva.U svakidašnjem poslu neophodno je donositi etičke odluke po kojima je odluka o reanimaciji ili o nereanimaciji prihvatljiva i na taj način se pacijent i njegova rodbina tretiraju sa dostojanstvom.Posebno delikatne odluke,sa kojima se lekari ipak ne sreću tako često,pa su zato i manje upoznati sa ovom problematikom,su i etičke odluke prilikom pristupanja reanimaciji trudnice.
CILJ:Steći uvid u etičke principe reanimacije trudnica i upoznati širu medicinsku javnost sa istim.
MATERIJAL I METODE:Korištene su smernice za reanimaciju iz European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005.
REZULTATI: Pre 20 nedelje gestacije ne treba razmatrati eventualni hitan carski rez jer gravidni uterus u ovom stadijumu ne opterećuje značajno cardiac output majke,dok se oko 20-23 nedelje gestacije radi hitna histerektomija uz CPCR majke.U ovom stadijumu preživljavanje fetusa je malo verovatno.U gestacijskoj starosti dužoj od 24-25 nedelja radi se hitna histerektomija da bi se sačuvao život i majke i deteta.Svakako carski rez ili pak histerektomija trebali bi se uraditi najkasnije u četvrtom minutu nakon cardiac aresta trudnice jer najbolje preživljavanje pokazala su prematurusi čija je gestacijska starosta veća od 23-24 nedelje,a koji su iz majke izvađeni najkasnije 5 minuta nakon srčanog zastoja majke.Ovako se takođe najbrže može pristupiti reanimaciji novorođenčeta po posebnim protokolima.
ZAKLJUČAK:Reanimacija daje novu šansu za životom, kojoj se raduje kako sam pacijent tako i njegova rodbina.Reanimacija trudnice je specifična i kod nje se mora biti oprezan jer ipak nije pitanju jedan život nego o dva,a ponekad se čak jedan život spašava na račun drugoga.


strana: 58 : 29.8.2016. :

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study
Kvalitetne kompresije grudnog koša uslov su uspešne resuscitacije. BLS AED radna grupa RSS organizovala je istraživanje sa ciljem da uporedi klasičan način izvođenja ERC BLS AED seminara sa dvadesetominutnim treningom uz primenu audio-vizuelne povratne informacije.(feedback-a)
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI