ETIČKI PRINCIPI REANIMACIJE TRUDNICA
Autor: Marija Mandic / Organizacija: Dom Zdravlja SuboticaOpis: RAD IZLAGAN NA SESTOM KONGRESU URGENTNE MEDICINE 2009 GODINE
Sazetak: UVOD:Cardiac arrest ili iznenadni srčani zastoj je vodeći uzrok smrti u Evropi,koji pogađa oko 700.000 osoba godišnje.Optimalni postupak kod srčanog zastoja je trenutni i neodložni početak kardiopulmocerebralne reanimacije(CPCR).Uspešna reanimacija nastavlja čovekov život,dok s druge strane reanimacija nekada samo produžava patnju i proces umiranja.Proces oživljavanja neuspešan je u 70-95% slučajeva.U svakidašnjem poslu neophodno je donositi etičke odluke po kojima je odluka o reanimaciji ili o nereanimaciji prihvatljiva i na taj način se pacijent i njegova rodbina tretiraju sa dostojanstvom.Posebno delikatne odluke,sa kojima se lekari ipak ne sreću tako često,pa su zato i manje upoznati sa ovom problematikom,su i etičke odluke prilikom pristupanja reanimaciji trudnice.
CILJ:Steći uvid u etičke principe reanimacije trudnica i upoznati širu medicinsku javnost sa istim.
MATERIJAL I METODE:Korištene su smernice za reanimaciju iz European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005.
REZULTATI: Pre 20 nedelje gestacije ne treba razmatrati eventualni hitan carski rez jer gravidni uterus u ovom stadijumu ne opterećuje značajno cardiac output majke,dok se oko 20-23 nedelje gestacije radi hitna histerektomija uz CPCR majke.U ovom stadijumu preživljavanje fetusa je malo verovatno.U gestacijskoj starosti dužoj od 24-25 nedelja radi se hitna histerektomija da bi se sačuvao život i majke i deteta.Svakako carski rez ili pak histerektomija trebali bi se uraditi najkasnije u četvrtom minutu nakon cardiac aresta trudnice jer najbolje preživljavanje pokazala su prematurusi čija je gestacijska starosta veća od 23-24 nedelje,a koji su iz majke izvađeni najkasnije 5 minuta nakon srčanog zastoja majke.Ovako se takođe najbrže može pristupiti reanimaciji novorođenčeta po posebnim protokolima.
ZAKLJUČAK:Reanimacija daje novu šansu za životom, kojoj se raduje kako sam pacijent tako i njegova rodbina.Reanimacija trudnice je specifična i kod nje se mora biti oprezan jer ipak nije pitanju jedan život nego o dva,a ponekad se čak jedan život spašava na račun drugoga.


strana: 58 : 29.8.2016. :


Novi portal i strukovna mreža
Novi servisi sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu kojom se bavite.
Објављено: 30.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI