Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine New guidelines for cardiopulmonary resuscitation 2010
Autor: sladjana andjelicSazetak:
Preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) Evropskog saveta za reanimaciju (European Resuscitation Council) iz 2010. godine predstavljaju nadogradnju smernica objavljenih 2005. godine čime se nastavlja petogodišnji ciklus izmena istih. Nove preporuke, bazirane na naučnim dokazima i praktičnim iskustvima, lake su za pamćenje i jednostavne za praktičnu primenu u svakodnevnom radu. Cilj njihove implementacije je uvođenje uniformnih kriterijuma u domenu dijagnostikovanja i lečenja akutnog zastoja srca, što bi doprinelo povećanju broja uspešnih KPR i smanjenju broja vigilnih koma i neuroloških invaliditeta. Opravdanost je jasna: medicinska, naučna, zakonska i ekonomska. Ideja je da u radu prikažemo nove algoritamske postulate u KPR odraslih i dece i istaknemo glavne izmene u odnosu na prethodne, iz 2005. godine.
---------
Abstract
The guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) given by the European Resuscitation Council (ERC) in 2010 update those published in 2005 and maintain the established 5-year cycle of guideline changes. The new guidelines, based on scientific proofs and practical experiences, are comprehensible and easy to use in everyday practice. The aim of their implementation is to introduce uniform criteria in diagnostics and treatment of acute cardiac arrest, which would increase the number of successful CPRs and decrease the occurrence of coma vigil and neurological invalidity. Justification is clear - medical, legal and economic. The idea of the paper is to show the new algorithms for CPR for the resuscitation of adults and children, as well as to highlight the main guideline changes since 2005.


strana: 46 : 29.8.2016. :

DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE
Autor: Milan Mirković / Organizacija: Medicinski fakultet Kragujevac
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI