TROVANJE PREPARATIMA KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI POISONING WITH CHEMICALS USED IN INDUSTRY AND AGRICULTURE
Autor: Sava Gavrilovic anestezilog / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativaSazetak: Hemijska sredstva koja se koriste u poljoprivredi, a koja u odredjenim okolnostima imaju štetno dejstvo na zdravlje čoveka su pesticidi, veštačka djubriva, dodaci hrani za domaće životinje, dezinfekciona sredstva i deterdženti. Ova sredstva mogu dovesti do poremećaja ravnoteže u ekosistemu, do akutnih i hroničnih trovanja, smanjivanja radne sposobnosti, promene imunobiološke reaktivnosti organizma i kasnih štetnih posledica po čoveka i njegovo potomstvo. Danas, najčešća je primena pesticida, vešačkih djubriva i drugih hemikalija, a koriste se i biološke, mehaničke i ostale agrotehničke mere.
---------
Agrochemicals such as pesticides, fertilizers, animal feed additives, disinfectants and detergents used in agriculture today, have harmul effects on human health in certain conditions. Although useful, without protection these chemicals may cause acute and chronic poisoning, ecosystem disequilibrium, decreased work capacity, changes of immunobiological organism reactivity and late adverse effects on man and his descendants. Pesticides, fertilizers and other chemicals are very frequently used today, as well as biologic, mechanical and other scientific farming methods.


strana: 33 : 28.8.2016. :


ALS algoritam Covid -19

Објављено: 24.4.2020.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI