ANTIDOTI ANTIDOTES
Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka.Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka. Deluju tako što blokiraju dejstvo otrova na receptoru istiskajući ga bilo na osnovu kompetitivnog antagonizma bilo po zakonu dejstva aktivnih masa. U principu antidoti se razlikuju od otrova obično samo u zameni jednog radikala drugim ali se tako dobio suprotni farmakološki efekat (morfin-nalokson). Cilj ovog rada je bio da onima koji se u svojoj praksi često sreću sa intoksikacijama ukaže na najznačajnije elemente primene antidota. U radu su prikazani najznačajniji mehanizmi dejstava antidota te najčešće korišćeni otrovi i njihovi najznačajniji antidoti
---------
Antidotes are chemical agents counteracting or neutralizing the action of poisons or dugs. They bloc the effects of toxins on a receptor, obliterating it either on the basis of competitive angagonism or according to the law of acite mass effefcts. Generally speaking, andidotes usually differ from poisons only by one radical with oposit pharmacological effect (morphine-naloxone). The aim of this paper was to point to the most important elements of antidotes in order to help those who often deal with cases of intoxication. It also presents the most important mechanisms of action of antidotes, most frequently used poisons and their antidotes.


strana: 32 : 28.8.2016. :

Trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara Thrombolytic therapy for acute ishemic stroke
Autor: Aleksadar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP kagujevac
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI