PRIMENA NALOKSONA U PREHOSPITALNIM USLOVIMA – PRIKAZ SLUČAJA APPLICATION OF NALOXONE IN PREHOSPITAL PRACTICE – CASE REPORT
Oblast: resusitaciona medicinaSazetak: Cilj ovog rada je bio da se na primeru iz prakse ukaže na benefit koji pružaju antagonisti morfina kod narkomana u opioidnoj komi sa respiratornim arestom. U radu je prikazan prvi slučaj uspešne reanimacije pacijenta koji je bio u opioidnoj komi izazvanoj prevelikom dozom venski unetih opijata. Nakon primene adekvatne doze Naloksona, stanje svesti se bitno poboljšava i uspostavlja se spontana respiracija te dugotrajne mere kardiopulmonalne reanimacije postaju bespotrebne. Zaključak: Zbrinjavanje respiratorno ugroženih pacijenata pod dejstvom velike doze opijata u terenskim uslovima podrazumeva obezbedjivanje disajnog puta i arteficijelnu ventilaciju. Primena Naloksona na terenu u terapiji trovanja opioidima potpuno je medicinski opravdana. Primena u prehospitalnim uslovima trenutno u Srbiji nije moguca jer je preparat registrovan samo za primenu u bolnickim uslovima. Stoga ga ustanove primarne zdravstvene yastite i sluzbe hitnih medicinskih pomoci neposeduju.
---------
The goal of this research was to show, by the practica example, the benefit of using the morphine antagonists in drug users who are in coma joined with the respiratory arrest. In this research, the first case of satisfactory reanimation in shown, in the patient who was in opoide coma, caused by intravenous taking of the overdosed opiates. After application of Naloxone, the state of consciousness was significantly better, and the spontaneous respiration was obtained, so the cardiopulmonal reanimation is becoming useless. Conclusion: Taking care about patients who are respiratory endangered and under a huge dose of opiates, in outdoor conditions also omeans to obtain a free airway and artificial ventilation. The use of Naloxone in outdoor conditions in therapy of opoid poisoning is fully medically justified.


strana: 31 : 28.8.2016. :


ALS algoritam Covid -19

Објављено: 24.4.2020.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI