ALTERNATIVNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE DISAJNIH PUTEVA ALTERNATIVE MEANS FOR AIRWAY MANAGEMENT
Autor: Zlatko fiser / Organizacija: SeRCSazetak: Brzo obezbedjivanje disajnog puta je osnova kvalitetnog zbrinjavanja vitalno ugroženog pacijenta. Zbog teškoća u izvodjenju klasične endotrahealne intubacije osmišljavana su alternativna sredstva za održavanje vazdušnog puta. Zajedničko tim sredstvima je da njihova primena ne zahteva dugotrajnu obuku, da se mogu plasirati i od slabije edukovanog kadra i da se plasiraju na slepo, bez posedovanja specijalne opreme. To su: ezofagealni opturatorni airway, ezofagealni tubus (kombitubus), laringealna maska i orofaringealni tubus sa balončićem.Opisan je izgled, rad, indikacije i kontraindikacije za primenu i teškoće u primeni za sva alternativna sredstva za održavanje disajnog puta. Zaključak: Kombitubus se može preporučiti u prehospitalnim i hospitalnim uslovima
---------
Fast airway management is the basis of quality management of vitally endangered patients. Due to difficulties in performing classic endotracheal intubation, alternative airway management procedures have been developed. Allthese procedures have something in common: they do not require long-term training, can be performed by medical staff with secondary education and can be performed without special equipment. These procedures are as follows:esophageal obturating airway, esophageal tube, laryngeal mask and oropharyneal tube with a balloon. This paper describes the appearence, placement indications and contraindications and difficulties in application of all alternative means for airway management. Conclusion:esophageal tube is recommended in prehospital conditions.


strana: 27 : 28.8.2016. :

ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD
Autor: Zagorka Maksimović / Organizacija: Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI