Urgentna endotrahealna intubacija direktnom laringoskopijom Emergency endotracheal intubation and direct larygoscopy
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRCSazetak: Endotrahealna intubacuija je zlatan standard obezbedjivanja disajnog puta. Ona je sve manje ekskluzivno pravo anesteziologa a posebno u uslovima zapocinjanja kardiopulmonalne resuscitacije na terenu.rad opisuje metode izvodjenja endotrahealne intubacije na terenu. Ukazuje na potrebu razmatranja efikasnosti primene ove metode u izvodjenju reanimacije i ukazuje na beliki gubitak vremena - prekida kompresija grudnog kosa radi vrsenja intubacije - prosecno 40 sekundi +-25 sec I taj gubitak vremena tokom koga se prekidaju kompresije grudnog kosa moze uticati na ishod i uspesnost primenjenih mera ybinjavanja iznenadnog srcanog zastoja - reanimacije na terenu


strana: 26 : 28.8.2016. :


Jesenji dani resuscitacije
Subotica 2020 - simpozijumercpreporuke2020.com Jesenji dani resuscitacije Subotica 2020. se organizuju kroz trodnevne aktivnosti Resuscitacionog Saveta Srbije a u saradnji sa Domom zdravlja Subotica. Ove godine se Simpozijum “Pokrenimo srce” održava po sedmi put i biće posvećen promociji preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta “Pokrenimo srce-ERC preporuke 2020”.
Објављено: 17.2.2020.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI