Urgentna endotrahealna intubacija direktnom laringoskopijom Emergency endotracheal intubation and direct larygoscopy
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRCSazetak: Endotrahealna intubacuija je zlatan standard obezbedjivanja disajnog puta. Ona je sve manje ekskluzivno pravo anesteziologa a posebno u uslovima zapocinjanja kardiopulmonalne resuscitacije na terenu.rad opisuje metode izvodjenja endotrahealne intubacije na terenu. Ukazuje na potrebu razmatranja efikasnosti primene ove metode u izvodjenju reanimacije i ukazuje na beliki gubitak vremena - prekida kompresija grudnog kosa radi vrsenja intubacije - prosecno 40 sekundi +-25 sec I taj gubitak vremena tokom koga se prekidaju kompresije grudnog kosa moze uticati na ishod i uspesnost primenjenih mera ybinjavanja iznenadnog srcanog zastoja - reanimacije na terenu


strana: 26 : 28.8.2016. :


EuReCa ONE statistika
Prvi Evropski program pracenja vanbolnickog srcanog zastoja u toku jednog meseca
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI