Tesko obezbedjivanje disajnog puta DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT
Autor: zlatko fiser / Organizacija: SeRCSazetak: Tesko obezbedjivanje disajnog pita se definise kao situacija u kojoj dobro obucen i iskusan anesteziolog ima teskoce pri intubaciji, teskoce pri obezbedjivanju ventilacije putem maske sa samosirecim balonom, teskoce u obe pomenute situacije. Cilj ovog rada je da ukaze na moguce uzroke otezane intubacije i preporuci nacin njihovog prevazilazenja. U radu su detaljno opisane poznate tehnike endotrahelne intubacije koje su navedene u razlicitim izvestajima, ukljucujuci i primenu trachlaght-a, endotrahelnu intubaciju indirektnom laringoskopijom i endotrahelna intubacija nestandardnim sredstvima.
---------
Difficult airway manegement is defined as situation where a well-traine and experianced physician faces difficulties or in both cases. The aim of this study was yo point to possibile causes of difficult intubation and to imply modaliteties to prevail them It also describes all techniqes of edotracheal intubation being used thoday in cases of difficult airwaiy management, including self inflating bulb, Trachlaight, endotrachela intubation by indirect laringoscopy/metod calle Novi Sad/ and endotracheal intubation using non-standard mens/spoo/


strana: 25 : 28.8.2016. :


Novi portal i strukovna mreža
Novi servisi sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu kojom se bavite.
Објављено: 30.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI