Неки лекари одморе користе за рад у иностранству
Појединци викендом раде у приватним ординацијама у БиХ и Црној Гори, а за такав ангажман користе се и неплаћена одсуства и слободни дани, каже нови директор Лекарске коморе Србије др Милан Динићекарска комора Србије издала је 825 потврда својим члановима који намеравају да раде у иностранству, а до средине августа ове године, ову потврду је затражило 529 лекара. Ипак, новоизабрани директор Коморе, др Милан Динић, сматра да је погрешан утисак да је „одлив” лекара из Србије већи него икада.

– Не треба стављати знак једнакости између броја издатих сертификата и стварног и трајног исељења лекара у другу државу – каже за „Политику” др Динић, у првом разговору за медије.

Један од првих потеза новоименованог директора ЛКС био је да промени формулар којим се тражи издавање, тако да лекар мора да наведе прецизне разлоге зашто му је потребан овај документ. Др Динић објашњава да ће то помоћи да се направи реална статистика о броју лекара који трајно иду из Србије. Он истиче да је велики број потврда заправо издат лекарима који викендом раде у БиХ и Црној Гори.

– Има и оних лекара, који свој годишњи одмор користе да би радили у другој држави. Неки у ту сврху узимају неплаћена одсуства и слободне дане – објашњава др Динић.

На нашу примедбу да се рад без викенд и годишњих одмора свакако лоше одражава на квалитет лечења, др Динић одговара да сваки лекар процењује колико му је потребно да се одмори како би могао и да настави да квалитетно ради.


strana: 14 : 26.8.2016. :


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI