KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
Aplikacija glukagona uz adrelanin poboljšava hemodinamiku u eksperimentalnom modelu svinje sa prolongiranom ventrikularnom fibrilacijom Addition of glucagon to adrenaline improves hemodynamics in a porcine model of prolonged ventricular fibrillation

VREME UVOĐENJA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA

Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada EMS health center: One-year-work results

ERC BLS AED KURS vs AUDIO-VIZUELNI TRENING UZ KORIŠĆENJE UREĐAJA SA PROMPTNIM FEEDBACK-om -pilot studija ERC BLS AED COURSE vs. AUDIO-VISUAL TRAINING WITH PROMPT FEEDBACK -pilot study

KARDIOVASKULARNE BOLESTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD

TROVANJE ETIL I METIL ALKOHOLOM ETHYL AND METHYL ALCOHOL POISONING

ANTIDOTI ANTIDOTES

ENDOTRAHEALNIH INTUBACIJA U TERENSKIM USLOVIMA ENDOTRACHEAL INTUBATION UNDER FIELD CONDITIONS

NE HITNI POZIVI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD / NON URGENT CALLS IN EMS BELGRADE

UTICAJ BMI POLAZNIKA NA EFEKTIVNOST UČENJA BLS VEŠTINE

REMS bodovni sistem (Rapid Emergency Medicine Score) - novo prognostičko oruđe u urgentnoj medicinskoj praksi? REMS scoring system (Rapid Emergency Medicine Score): New prognostic tool in urgent medical practice?

DEMOGRAFSKO-ETIOLOŠKI ČINIOCI NASTANKA CA I ISHOD PREHOSPITALNE REANIMACIJE

Kimitirajuci faktori za implementaciju preporuka 2010 u Srbiji

ŠKOLSKA DECA I ADOLESCENTI KAO PACIJENTI U RADU HITNE POMOĆI BEOGRAD

GLAVOBOLJA KAO PROBLEM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI HEADACHE AS A PROBLEM OF EMERGENCU MEDICAL SERVICES

PRIMENA NALOKSONA U PREHOSPITALNIM USLOVIMA – PRIKAZ SLUČAJA APPLICATION OF NALOXONE IN PREHOSPITAL PRACTICE – CASE REPORT

ALTERNATIVNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE DISAJNIH PUTEVA ALTERNATIVE MEANS FOR AIRWAY MANAGEMENT

ETIČKI PRINCIPI REANIMACIJE TRUDNICA

Kabinet urgentne medicine u Kragujevcu - jednogodišnji rezultati rada

ZNAČAJ STANDARDIZOVANIH TRENINGA OSOBLJA NA IMPLEMENTACIJI NOVIH PREPORUKA The importance of local teams to implement new recommendations

Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine New guidelines for cardiopulmonary resuscitation 2010

ZNAČAJ MODIFIKOVANOG RANOUPOZORAVAJUĆEG BODOVNOG SISTEMA PRILIKOM PRIJEMA U JEDINICU POLUINTENZIVNE NEGE THE VALUE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE ( MEWS) IN PATIENTS ADMITTED TO A HIGH DEPENDENCE UNIT

POSTUPAK KOD AKUTNIH INTOKSIKACIJA MANAGEMENT OF ACUTE INTOXICATIONS

Emergencies and chronic obstructive pulmonary disease in the EMS Belgrade

Urgentna endotrahealna intubacija direktnom laringoskopijom Emergency endotracheal intubation and direct larygoscopy

KADA PRESTATI SA REANIMACIJOM

Trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara Thrombolytic therapy for acute ishemic stroke

Osnovne prepreke u implementaciji Preporuka 2010 u Srbiji Factors that limit the implementation of guidance 2010th in Serbia

PONOVLJENE FEBRILNE KONVULZIJE U TOKU 24 SATA

ZNAČAJ MODIFIKOVANOG RANOUPOZORAVAJUĆEG BODOVNOG SISTEMA PRILIKOM PRIJEMA U JEDINICU POLUINTENZIVNE NEGE THE VALUE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE ( MEWS) IN PATIENTS ADMITTED TO A HIGH DEPENDENCE UNIT

TROVANJE PREPARATIMA KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI POISONING WITH CHEMICALS USED IN INDUSTRY AND AGRICULTURE

Razvijenost službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini Development of Emergency Medical Services in AP Vojvodina

Tesko obezbedjivanje disajnog puta DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087