SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

Saradnici na projektu

Dr Violetta Raffay,
Nosilac istraživanja - glavni istraživač

Dr Zlatko Fišer
Rukovodilac projekta - istraživanja

Maja Vasić
Webmaster & Web dizajner

Slobodan Vasić
Programer, administrator baze podataka

 

Saradnici na terenu:Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info