SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

NAZIV ISTRAŽIVANJA:

Procena organizovanosti i opremljenosti
Službe hitne medicinske pomoći
u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

 


Rukovodilac projekta - istraživanja:
  Nosilac istraživanja - glavni istraživač:
Dr Zlatko Fišer,
Dom zdravlja Novi Sad
  Dr Violetta Raffay,
Dom zdravlja Novi Sad

 

USTANOVA: Dom zdravlja Novi Sad

PARTNER REALIZACIJE PROJEKTA – ISTRAŽIVANJA:
Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku

OVLAŠĆENA LICA ZA POTPIS:

1. Dr Violetta Raffay
  2. Dr Zlatko Fišer

Adresa: Bul. Cara Lazara 75., 21000. Novi Sad
Tel./fax: +381 21 466 299
Mtel.: +381 64 612 74 69
E – mail: vraffay@nspoint.net
dzns@eunet.yu

 

Adresa: Bul. Cara Lazara 75., 21000. Novi Sad
Tel./fax: +381 21 466 299
Mtel.: +381 63 545 235
E – mail: dzns@eunet.yu

 

GLAVNI CILJ PROJEKTA – ISTRAŽIVANJA

 1. Unapredjenje Službe hitne medicinske pomoći na teritoriji AP Vojvodine
 2. Utvrdjivanje organizovanosti i opremljenosti Službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini
 3. Utvrdjivanje strukture lekarskog kadra koji rade u Službama hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini
 4. Utvrdjivanje razloga zbog kojih se gradjani u AP Vojvodini obraćaju za pomoć Službi hitne medicinske pomoći i analiza terapijskog pristupa pri zbrinjavanju pacijenata na terenu koji sprovode u praksi lekari koji rade u Službama hitne medicinske pomoći ili Ambulantama za hitnu medicinsku pomoć
 5. Sačinjavanje jedinstvene baze podataka opreme, uredjaja i kadrova koji u ovim službama rade
 6. Da da preporuke za unapredjenje rada medicinskih ustanova u AP Vojvodini u ovoj oblasti i predloži Standard za opremljenost, organizovanost i angažovanje kadra

IZVODJENJE PROJEKTA – ISTRAŽIVANJA

Istraživači na terenu 4
Saradnici 2
Stručni konsultanti 3
Statističar 1
Programer/dizajner 2
UKUPNO 12

Vreme trajanja istraživanja:

60 radnih dana

Automobili, predvidjena kilometraža:

2 automobila, 6216 km

Teritorija istraživanja :

AP Vojvodina

Posećene ustanove :

43 Doma zdravlja

Kompjuteri koji će se koristiti za bazu podataka :

Baza podataka biće napravljena na Microsoft SQL Serveru 2000, instalirana na Microsoft NT serveru na dva Pentium III računara sa paralelnim unosom na dva hard diska. Za unos podataka koritiće se deset radnih satnica

METODOLOGIJA

Obuhvata 4 glavne faze:

 1. priprema
 2. prikupljanje podataka
 3. unos i obrada podataka
 4. analiza podataka

PRIPREMA: izrada upitnika ( 5 glavnih ), odredjivanje redosleda posećivanja medicinskih ustanova, odabir saradnika i obezbedjivanje tehničkih uslova za rad.

Upitnici sadrže 5 zasebnih celina:

 • UA – Upitnik za Ustanovu – zbirni
 • UA 1.0 Upitnik za Ustanovu
 • UA 1.1 Upitnik za Ustanove u kojima je organizovana Služba hitne medicinske pomoći
 • UA 1.2 Upitnik za Ustanovu u kojoj nije organizovana samostalna Služba hitne medicinske pomoći
 • UB – Upitnik za opremu – zbirni
 • UB 1.0 Upitnik za opremu Ustanove
 • UB 1.1 Upitnik za ciljanu opremu – zbirni
 • UB 1.2 Upitnik za ciljanu opremu – pojedinačni
 • UB 1.3 Upitnik za procenu potrošnje ampuliranih lekova u Službi hitne medicinske pomoći
 • UB 1.4 Upitnik za procenu potrošnje sanitetskog materijala
 • UC - Upitnik za lekara
 • UC 1.0 Upitnik za lekara – generalije
 • UC 1.1 Upitnik za lekara – anketa
 • UD – Upitnik za vozila Službe hitne medicinske pomoći
 • UD 1.0 Upitnik za procenu stanja voznog parka Službe hitne medicinske pomoći
 • UE – Upitnik o prijemu poziva, razlozima i ishodu intervencije Službe hitne medicinske pomoći

PRIKUPLJANJE PODATAKA: kontakti sa rukovodiocima zdravstvenih ustanova, predvidjen poseban sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova u kojima funkcioniše samostalno organizovana Služba hitne medicinske pomići, ostale ustanove će biti obaveštene u pismenoj formi, vreme poseta istraživač lično precizira sa rukovodiocem zdravstvene ustanove ili načelnikom nadležnih službi.

UNOS I OBRADA PODATAKA: preliminarni rezultati istraživanja se očekuju oko 1. Februara 2004. godine. Predvidjeno je pet aplikacionih formi:

 • unos i ažuriranje podataka o zdravstvenim ustanovama
 • unos i ažuriranje podataka o ciljanoj opremi
 • unos i ažuriranje podataka o lekarima
 • unos i ažuriranje podataka o vozilima Službe hitne medicinske pomoći
 • unos i ažuriranje podataka o intervencijama na terenu

Instalacija softvera

Softver će se instalirati na 2 računara. Nakon toga će se testirati unos podataka koji su dobijeni u pilot anketi. Tokom unosa podataka uočeni pojedini nedostaci će se otkloniti.

Unos podataka

Unos podataka će se vršiti do 31.05. 2004. godine.

ZAVRŠNA FAZA

Završnu fazu čine aktivnosti koje će se odvijati tokom meseca maja 2004. godine.

Podaci

Provera i ispravke unetih podataka

Podaci se unose kod glavnog istraživača – dr Violetta Raffay. Pogrešno uneti ili netačni podaci proveravaju se u ustanovama i ispravljaju se prilikom samog unosa.

Procena i provera troškova

Procenu i proveru troškova istraživanja vrši rukovodioc projekta – istraživanja – dr Zlatko Fišer

Analiza podataka

Podatke će analizirati statističari konsultanti


SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA OBUHVAĆENIH ISTRAŽIVANJEM

Južno Bački okrug
Bač
Dom Zdravlja Bač

Bačka Palanka
Dom Zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka

Bački Petrovac
Dom Zdravlja Bački Petrovac

Bečej
Dom Zdravlja Bečej

Beočin
Dom zdravlja "Dr Dušan Savić - Doda" Beočin

Novi Sad
Dom Zdravlja Novi Sad

Srbobran
Dom Zdravlja "Dr. Đorđe Bastić" Srbobran

Temerin
Dom Zdravlja Temerin

Titel
Dom zdravlja Titel

Vrbas
Dom zdravlja Vrbas

Žabalj
Dom Zdravlja Žabalj

Južno Banatski okrug

Alibunar
Dom zdravlja Alibunar

Bela Crkva
Dom zdravlja Bela Crkva

Kovačica
Dom Zdravlja Kovačica

Kovin
Dom zdravlja Kovin

Opovo
Dom zdravlja Opovo

Pančevo
Dom zdravlja Pančevo

Plandište
Dom zdravlja "1.oktobar" Plandište

Vršac
Dom zdravlja Vršac

Severno Bački okrug

Bačka Topola
Dom zdravlja "Dr. Janoš Hadži" Bačka Topola

Mali Iđoš
Dom zdravlja "Dr Marton Šandor" Mali Iđoš

Subotica
Dom zdravlja Subotica

Severno Banatski okrug

Ada
Dom Zdravlja Ada

Čoka
Dom zdravlja Čoka

Kanjiža
Dom Zdravlja Kanjiža

Kikinda
Dom zdravlja Kikinda

Novi Kneževac
Dom zdravlja sa stacionarom opšteg tipa Novi Kneževac

Senta
Dom zdravlja Senta

Srednje Banatski okrug

Nova Crnja
Dom zdravlja Srpska Crnja

Novi Bečej
Dom zdravlja Novi Bečej

Sečanj
Dom zdravlja Sečanj

Žitište
Dom zdravlja Žitište

Zrenjanin
Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin

Sremski okrug

Inđija
Dom zdravlja "Dr Milorad Mika Pavlović"

Pećinci
Dom zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci

Ruma
Dom zdravlja Ruma

Šid
Dom zdravlja Šid

Sremska Mitrovica
Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Stara Pazova
Dom Zdravlja "Jovan Jovanović-Zmaj", Stara Pazova

Zapadno Bački okrug

Apatin
Dom Zdravlja Apatin

Kula
Dom Zdravlja Kula

Odžaci
Dom zdravlja Odžaci

Sombor
Dom zdravlja "Radivoj Simonović" SomborHome | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info