KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
30.8.2016. str.63
Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) je udruženje građana, koje je po svom karakteru nevladino, nestranačko i neprofitno, multidisciplinarno udruženje.

Objedinjuje i podržava poduhvate svih organizacija, udruženja i pojedinaca koji se bave praktičnim, edukativnim, naučno - istraživačkim radom i delatnostima prvenstveno u oblasti resuscitacije, reanimacije, kritičnim periodima pre i intrahospitalne resuscitacije i reanimacije.

Teži ka objedinjavanju multidisciplinarnih polja, koja će kroz ostvarivanje timskog rada pri nastanku iznenadnog prekida cirkulacije, sa preventivnim postupcima izbeći gubitak unesrećenog, čime težimo postići sigurnost za svakog pojedinca u društvu, koju sigurnost će pružati znanje i htenje resuscitatora i reanimatora stečeno kontinuiranim istraživanjem, usavršavanjem i edukacijom.

Resuscitacija kao ni pojam reanimacije nisu junački čin, vec oruđe koje nam je moderna medicina dala u ruke da to koristimo mudrošću, te primenimo kao opšte blago za svakog pojedinca. Mišljenja smo da je u ovom lancu svaka pojedinačna karika podjednako važna i značajna. Zajednički cilj možemo postići isključivo kao tim, kada je svaka karika u lancu podjednako snažna.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore se bavi prenošenjem preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta i algoritama postupaka utvrđenih na naučnim skupovima ovog tela koje je vodeće u ovoj oblasti u Evropi i organizacijom kurseva i seminara na kojima se stiču znanja i veštine u ovoj oblasti po standardima Evropskog resuscitacionog saveta.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore bavi se prenošenjem iskustava drugih i iznalaženjem sopstvenih rešenja za primenu novih tehnologija u oblasti medicine sa posebnim interesovanjem za oblast urgentne medicine.

Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore zaseda dva puta godišnje. Na svom JESENJEM I PROLEĆNOM zasedanju utvrđuje plan i program rada, daje saopštenja, mišljenja i usvaja izveštaj o svojim predhodnim aktivnostima.

Naučni odbor Resuscitacionog Saveta Srbije i Crne Gore zaseda jedanput godišnje.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087