KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
29.8.2016. str.53
Trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara Thrombolytic therapy for acute ishemic stroke
Autor: Aleksadar Klickovic / Organizacija: Zavod za HMP kagujevac

Oblast: resuscitaciona medicina
Opis: acute; ischemic stroke; therapy; recombinant tissue plasminogen activator
Sazetak: Intravenska primena rekombinovanog tkivnog aktivator plazminogena je trenutno jedino priznati postupak u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU)od strane FDA. Intravenska primena tPA je bazirana na Nacional Institute of neurological Disorders and Stroke (NINDS) studiji kojom je postignut revolucionarni preokret u lečenju AIMU. Već u prvoj etapi studije, dokazana je efikasnost i bezbednost primene tPA. Pacijenti lečeni sa 0.9 mg/kg IV tPA IV, unutar tri sata od pojave inicijalnih simptoma AIMU imali su signifikantno niži NIHS skor unutar 24 h i 30% veće šanse da se u toku tri naredna meseca oporave bez, ili sa minimalnim funkcionalnim deficitom. Simptomatske intrakranijalne hemoragije značajno su rasle sa tretmanom, mada je ukupan procenat (6,4%) bio manji nego u drugim studijama. Mnoge zajednice i akademski centri imali su slična iskustva u lečenju AIMU primenom tPA, korišćenjem inkluzionih/eksluzionih kriterijuma NINDS studije.
---------
Intravenous (IV) recombinant tissue plasminogen activator (tPA, alteplase) is currently the only treatment for acute ischemic stroke approved by the FDA. The use of IV tPA is based on the National Institutes of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) studies that revolutionized the treatment of acute ischemic stroke. For the first time an effective and safe therapy for stroke was demonstrated. Patients treated with 0.9 mg/kg IV tPA within three hours of the onset of stroke had significantly lower NIHSS at 24 hours and were 30% more likely than placebo to have minimal or no disability at three months. Symptomatic hemorrhage was 6% in the tPA treated group compared to 0.6% in placebo but there was a non-significant reduction in mortality in the tPA treated group. Numerous community and academic centers have reported similar experience with the use of t-PA for acute ischemic stroke using the NINDS study inclusion/exclusion criteria.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087