KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
28.8.2016. str.33
TROVANJE PREPARATIMA KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI POISONING WITH CHEMICALS USED IN INDUSTRY AND AGRICULTURE
Autor: Sava Gavrilovic anestezilog / Organizacija: Pokret Evropskih inicijativa

Sazetak: Hemijska sredstva koja se koriste u poljoprivredi, a koja u odredjenim okolnostima imaju štetno dejstvo na zdravlje čoveka su pesticidi, veštačka djubriva, dodaci hrani za domaće životinje, dezinfekciona sredstva i deterdženti. Ova sredstva mogu dovesti do poremećaja ravnoteže u ekosistemu, do akutnih i hroničnih trovanja, smanjivanja radne sposobnosti, promene imunobiološke reaktivnosti organizma i kasnih štetnih posledica po čoveka i njegovo potomstvo. Danas, najčešća je primena pesticida, vešačkih djubriva i drugih hemikalija, a koriste se i biološke, mehaničke i ostale agrotehničke mere.
---------
Agrochemicals such as pesticides, fertilizers, animal feed additives, disinfectants and detergents used in agriculture today, have harmul effects on human health in certain conditions. Although useful, without protection these chemicals may cause acute and chronic poisoning, ecosystem disequilibrium, decreased work capacity, changes of immunobiological organism reactivity and late adverse effects on man and his descendants. Pesticides, fertilizers and other chemicals are very frequently used today, as well as biologic, mechanical and other scientific farming methods.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6087