KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
28.8.2016. str.32
ANTIDOTI ANTIDOTES
Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka.

Sazetak: Antidoti su hemijske supstance koje sprečavaju ili poništavaju dejstvo neke druge hemijske supstance ili leka. Deluju tako što blokiraju dejstvo otrova na receptoru istiskajući ga bilo na osnovu kompetitivnog antagonizma bilo po zakonu dejstva aktivnih masa. U principu antidoti se razlikuju od otrova obično samo u zameni jednog radikala drugim ali se tako dobio suprotni farmakološki efekat (morfin-nalokson). Cilj ovog rada je bio da onima koji se u svojoj praksi često sreću sa intoksikacijama ukaže na najznačajnije elemente primene antidota. U radu su prikazani najznačajniji mehanizmi dejstava antidota te najčešće korišćeni otrovi i njihovi najznačajniji antidoti
---------
Antidotes are chemical agents counteracting or neutralizing the action of poisons or dugs. They bloc the effects of toxins on a receptor, obliterating it either on the basis of competitive angagonism or according to the law of acite mass effefcts. Generally speaking, andidotes usually differ from poisons only by one radical with oposit pharmacological effect (morphine-naloxone). The aim of this paper was to point to the most important elements of antidotes in order to help those who often deal with cases of intoxication. It also presents the most important mechanisms of action of antidotes, most frequently used poisons and their antidotes.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6085