KONTAKT x
VAŠ NALOG vam omogućava strukovno povezivanje sa članovima i praćenje tema RESUCITACIONOG SAVETA.
Konceptualno, sajt je spoj foruma i društvene mreže.
Svi članovi su pozvani da aktivno učestvuju u temama o kojima će se raspravljati u narednom periodu.
NOVI SERVISI sajta vam omogućavaju strukovno povezivanje i kreiranje ličnih stranica kao i stranica grupa. Ovim stranicama možete dati lični identitet i naglastiti temu.
28.8.2016. str.28
ENDOTRAHEALNIH INTUBACIJA U TERENSKIM USLOVIMA ENDOTRACHEAL INTUBATION UNDER FIELD CONDITIONS
Autor: Zlatko Fiser / Organizacija: SeRC

Sazetak: Indikacije za endotrahealnu intubaciju u urgentnoj medicini su respiratorni ili kardijalni zastoj ili insuficijencija, kao i teške politraume, spoljašnja ili unutrašnja krvavljenja sa gubitkom krvi od preko 20% cirkulatornog volumena, što podrazumeva brzo i neodložno intubiranje na mestu nesreće. Teški uslovi za rad nameću potrebu za pronalažanjem načina intubacije koji će biti uspešno primenjiv i u najtežim uslovima.. Detaljno je opisana metoda ,,Novi Sad,, ostvarena u saradnji Doma zdravlja Novi Sad, Službe hitne medicinske pomoći i Klinike za anesteziju i intezivnu terapiju Kliničkog centra Novi Sad.
---------
Indications for endotracheal intubation in emerency medicine are respiratory or cardiac arrest or insufficiency as well as severe polytrauma, external or internal bleeding withblood loss over 20% of circulatory volume, requiring urgent intubation at the accident site.. It also gives a detailed description of ,,Novi Sad,, method accomplished in association with Health Center Novi Sad, Emergency Medical Service and Clinic of Anesthesiology and Intensive Care of the Clinical Center Novi Sad.
001. RESUSCITACIJA TOKOM PANDEMIJE

005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

002. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE – KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) I PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI U ŠIROJ ZAJEDNICI (VANBOLNIČKI SRČANI ZASTOJ) TOKOM PANDEMIJE COVID-19

PALS algoritam Covid -19

003. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE ZA PRIMENU MERA OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE (BLS)– KARDIOPULMONALNE RESUSCITACIJE (KPR) KOD DECE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

ALS algoritam Covid -19

004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI

Kontakt telefoni i adresa za slanje poste
Dr Zlatko Fiser
+381628030640
zlatkofiser1@gmail.com

Predsednik RSS
+381648135404
office@resuscitatio.org.rs


Tehnicki sekretar
+381628030641
sekretarijat@resuscitatio.org.rs


Adresa za slanje poste
Resuscitacioni savet SCG
pp19
21113 Novi Sad


PROVERA SERTIFIKATA


Prijava za kurs  
  Nemate nalog...
Registracija

BROJ AKTIVNIH ČLANOVA
6086